MAKLUMAT PEMBAYAR (WAQAF INDIVIDU)

PENAMA WAKAF

DINIATKAN KEPADA : *

BUTIRAN WAQAF

JENIS WAQAF
PILIHAN
NILAI SAHAM PER UNIT
BIL LOT
AMAUN(RM)
WAKAF AM
WAKAF PENDIDIKAN
WAKAF KESIHATAN
WAKAF PROJEK (PEMBANGUNAN PONDOK BUNUT PAYONG)
10.00
JUMLAH BESAR

CARA PEMBAYARAN

PILIHAN BANK PEMBAYAR
SETUJU TERMA DAN SYARAT JOMPAY